Natuur

Nationaal Park Lauwersmeer

vanaf overkant - 07Schitterend natuurgebied op de grens van Friesland en Groningen, ontstaan na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969.

De Friese Wouden

Dit bomenrijke gebied vormt een zogeheten coulissenlandschap en is uniek in Nederland.

Nationaal Park de Alde Feanen

alde-feanenEen zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.

Nationaal Park Schiermonnikoog

Het kleinste Nederlandse Waddeneiland met het breedste strand van Europa. Autoluw met alle ruimte voor fietsers en wandelaars.

UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb.